genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13563
A I:15
C0046288
 (NAD)
SE
13564
A I:15
C0044019
 (NAD)
SE
13564
A I:16
C0044020
 (NAD)
SE
13592
A I:10
C0044077
 (NAD)
SE
13592
A I:8
C0044075
 (NAD)
SE
13592
A I:9
C0044076
 (NAD)
SE
13597
A I:3
C0046127
 (NAD)
SE
13597
A I:4
C0046128
 (NAD)
SE
13602
A I:8
C0044357
 (NAD)
SE
13602
A I:9
C0044358
 (NAD)
SE
13625
A I:4
C0045209
 (NAD)
SE
13625
A I:5
C0045210
 (NAD)
SE
13625
A I:6
C0045211
 (NAD)
SE
13635
A I:6
C0045538
 (NAD)
SE
13635
A I:7
C0045539
 (NAD)
SE
13632
A I:23
C0046356
 (NAD)
SE
13632
A I:24
C0046357
 (NAD)
SE
13632
A I:25
C0046358
 (NAD)
SE
00444
C:9
C0045032
 (NAD)
SE
13647
A I:5
C0045550
 (NAD)
SE
13647
A I:6
C0045551
 (NAD)
SE
13647
A I:7
C0045552
 (NAD)
SE
13673
A I:6
C0044225
 (NAD)
SE
13680
A I:11
C0046199
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies