genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
0437
19 6:
1690?
K0038505
 (NAD)
SE
0437
2 1:
1690?
K0038412
 (NAD)
SE
0437
2 2:
1675
K0038413
 (NAD)
SE
0437
2 3:
1675
K0038414
 (NAD)
SE
0437
2 4:
1675?
K0038415
 (NAD)
SE
0437
20 1:
1672?
K0038506
 (NAD)
SE
0437
20 2:
1672?
K0038507
 (NAD)
SE
0437
21 1:
1655?-1659?
K0038508
 (NAD)
SE
0437
21 3a:
1685
K0038509
 (NAD)
SE
0437
27:
1720?
K0038517
 (NAD)
SE
0437
3:
1718
K0038416
 (NAD)
SE
0437
4 1:
1700?
K0038417
 (NAD)
SE
0437
4 2:
1701?
K0038418
 (NAD)
SE
0437
6 1:
1675?
K0038419
 (NAD)
SE
0437
6 2:
1684?
K0038420
 (NAD)
SE
0437
6 3:
1684?
K0038421
 (NAD)
SE
0437
6 4:
1678?
K0038422
 (NAD)
SE
0437
7 1:
1692
K0038423
 (NAD)
SE
0437
7 2:
1690?
K0038424
 (NAD)
SE
0437
7 3:
1690?
K0038425
 (NAD)
SE
0437
7 4:
1710?
K0038426
 (NAD)
SE
0437
7 5:
1680?
K0038427
 (NAD)
SE
0437
7 6:
1675
K0038428
 (NAD)
SE
0437
8 1:
1656?
K0038429
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies