genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
11559
B:1
F0005283
 (NAD)
SE
11559
B:10
F0005292
 (NAD)
SE
13563
B:2
C0046403
 (NAD)
SE
11559
B:2
F0005284
 (NAD)
SE
13410
B:2
1895-1915
00139387
 (NAD)
SE
13563
B:3
C0046404
 (NAD)
SE
13410
B:3
1916-1947
00139388
 (NAD)
SE
11559
B:3
F0005285
 (NAD)
SE
11559
B:4
F0005286
 (NAD)
SE
13410
B:4
1916-1953
00139389
 (NAD)
SE
13563
B:4
A0021865
 (NAD)
SE
13563
B:5
A0021866
 (NAD)
SE
11559
B:5
F0005287
 (NAD)
SE
11559
B:6
F0005288
 (NAD)
SE
11559
B:7
F0005289
 (NAD)
SE
11559
B:8
F0005290
 (NAD)
SE
11559
B:9
F0005291
 (NAD)
SE
11559
C:1
C0020623
 (NAD)
SE
13563
C:1
C0046290
 (NAD)
SE
13410
C:1
C0011569
 (NAD)
SE
11559
C:10
F0005296
 (NAD)
SE
13563
C:2
C0046291
 (NAD)
SE
11559
C:2
C0020624
 (NAD)
SE
13410
C:2
C0011570
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies