genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010113
A I:9
C0031634
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 a
1896-1907
F0011147
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 a
1896-1907
00200459
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 b
1896-1907
F0011148
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 b
1896-1907
00200460
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 c
1896-1907
F0011149
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 c
1896-1907
00200461
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 d
1896-1907
F0011150
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 d
1896-1907
00204648
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 d
1896-1907
00200462
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 e
1896-1907
F0011151
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 e
1896-1907
00200463
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 f
1896-1907
F0011152
 (NAD)
SE
1010113
A II a:1 f
1896-1907
00200464
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 a
1908-1919
00200465
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 a
1908-1919
F0011153
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 b
1908-1919
F0011154
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 b
1908-1919
00200466
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 c
1908-1919
F0011155
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 c
1908-1919
00200467
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 d
1908-1919
00200468
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 d
1908-1919
F0011156
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 e
1908-1919
00200469
 (NAD)
SE
1010113
A II a:2 e
1908-1919
F0011157
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies