genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
0023
0:216
A0028191
 (NAD)
SE
0023
0:312
A0028287
 (NAD)
SE
0023
0:313
A0028288
 (NAD)
SE
0023
0:314
A0028289
 (NAD)
SE
0023
0:315
A0028290
 (NAD)
SE
0023
0:316
A0028291
 (NAD)
SE
0023
0:317
A0028292
 (NAD)
SE
23005
J:2
J0000040
 (NAD)
SE
10351
B:1
C0006518
 (NAD)
SE
10351
B:2
C0006519
 (NAD)
SE
10351
C:1
C0006520
 (NAD)
SE
10351
C:2
C0006521
 (NAD)
SE
10351
C:3
C0006522
 (NAD)
SE
10351
C:4
C0006523
 (NAD)
SE
1040028
F:FII/18
B0000479
 (NAD)
SE
1040028
F:FII/19
B0000480
 (NAD)
SE
1040028
F:FII/21
B0000482
 (NAD)
SE
13146
C:2
C0010709
 (NAD)
SE
23045
A I:1
J0000041
 (NAD)
SE
13152
C:3
C0010785
 (NAD)
SE
10408
A I:10
C0003877
 (NAD)
SE
10408
A I:11
C0003878
 (NAD)
SE
10408
A I:7
C0003874
 (NAD)
SE
10408
A I:8
C0003875
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies