genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010072
A I:6
C0031256
 (NAD)
SE
1010072
A I:7
C0031257
 (NAD)
SE
1010072
A I:8
C0031258
 (NAD)
SE
1010072
A I:9
C0031259
 (NAD)
SE
1010072
A II a:1
1896-1900
F0012065
 (NAD)
SE
1010072
A II a:1
1896-1900
00197259
 (NAD)
SE
1010072
A II a:10
1933-1938
00197268
 (NAD)
SE
1010072
A II a:10
1933-1938
F0012074
 (NAD)
SE
1010072
A II a:11
1933-1938
F0012075
 (NAD)
SE
1010072
A II a:11
1933-1938
00197269
 (NAD)
SE
1010072
A II a:12
1938-1946
00197270
 (NAD)
SE
1010072
A II a:13
1938-1946
00197271
 (NAD)
SE
1010072
A II a:2
1901-1907
00197260
 (NAD)
SE
1010072
A II a:2
1901-1907
F0012066
 (NAD)
SE
1010072
A II a:3
1901-1907
00197261
 (NAD)
SE
1010072
A II a:3
1901-1907
F0012067
 (NAD)
SE
1010072
A II a:4
1907-1915
00197262
 (NAD)
SE
1010072
A II a:4
1907-1915
F0012068
 (NAD)
SE
1010072
A II a:5
1907-1915
00197263
 (NAD)
SE
1010072
A II a:5
1907-1915
F0012069
 (NAD)
SE
1010072
A II a:6
1915-1923
F0012070
 (NAD)
SE
1010072
A II a:6
1915-1923
00197264
 (NAD)
SE
1010072
A II a:7
1915-1923
F0012071
 (NAD)
SE
1010072
A II a:7
1915-1923
00197265
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies