genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
10184
A I:8
C0006097
 (NAD)
SE
10184
A I:9
C0006098
 (NAD)
SE
10184
A II a:1
1901-1905
00153522
 (NAD)
SE
10184
A II a:2
1901-1905
00153523
 (NAD)
SE
10184
A II a:3
1906-1912
00153524
 (NAD)
SE
10184
A II a:4
1906-1912
00153525
 (NAD)
SE
10184
A II a:5
1913-1924
00153526
 (NAD)
SE
10184
A II a:6
1913-1924
00153527
 (NAD)
SE
10184
A II a:7
A0062658
 (NAD)
SE
10184
A II a:7
1925-1939
00153528
 (NAD)
SE
10184
A II a:8
A0062659
 (NAD)
SE
10184
A II a:8
1925-1939
00153529
 (NAD)
SE
10184
B:1
C0006115
 (NAD)
SE
10184
B:4
1895-1929
00153536
 (NAD)
SE
10184
B:5
A0034571
 (NAD)
SE
10184
B:5
1916-1934
00153537
 (NAD)
SE
10184
B:6
A0034428
 (NAD)
SE
10184
B:6
1930-1948
00153538
 (NAD)
SE
10184
B:7
1935-1957
00153539
 (NAD)
SE
10184
B:7
A0034378
 (NAD)
SE
10184
C:1
C0006116
 (NAD)
SE
10184
C:2
C0006117
 (NAD)
SE
10184
C:3
C0006118
 (NAD)
SE
10184
C:4
C0006119
 (NAD)
1 2 3 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies