genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1051
001:7
C0300007
 (NAD)
SE
1051
001:70
C0300070
 (NAD)
SE
1051
001:71
C0300071
 (NAD)
SE
1051
001:72
C0300072
 (NAD)
SE
1051
001:74
C0300074
 (NAD)
SE
1051
001:76
C0300076
 (NAD)
SE
1051
001:78
C0300078
 (NAD)
SE
1051
001:8
C0300008
 (NAD)
SE
1051
001:81
C0300081
 (NAD)
SE
1051
001:83
C0300083
 (NAD)
SE
1051
001:84
C0300084
 (NAD)
SE
1051
001:85
C0300085
 (NAD)
SE
1051
001:86
C0300086
 (NAD)
SE
1051
001:87
C0300087
 (NAD)
SE
1051
001:9
C0300009
 (NAD)
SE
1051
001:91
C0300091
 (NAD)
SE
11443
A II a:4
1928-1943
00149879
 (NAD)
SE
11443
D I:1
1891-1915
00149888
 (NAD)
SE
11443
E I:3
1895-1949
00149890
 (NAD)
SE
11443
E I:4
1950-1969
00149891
 (NAD)
SE
11542
E I:8
1955-1969
00150156
 (NAD)
SE
11542
F:6
1908-1924
00150158
 (NAD)
SE
11621
F II a:112
1992
20029757
 (NAD)
SE
11621
F II a:113
1992
20029758
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies