genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13017
A I:6
C0063709
 (NAD)
SE
13017
A I:7
C0063710
 (NAD)
SE
13017
A I:8
C0063711
 (NAD)
SE
13017
B:1
C0063715
 (NAD)
SE
13017
C:1
C0063718
 (NAD)
SE
13027
A I:6
C0063936
 (NAD)
SE
13027
A I:7
C0063937
 (NAD)
SE
13027
A I:8
C0063938
 (NAD)
SE
13027
A I:9
C0063939
 (NAD)
SE
13035
A I:2
C0064054
 (NAD)
SE
13035
A I:3
C0064055
 (NAD)
SE
13035
A I:4
C0064056
 (NAD)
SE
13038
A I:19
C0059146
 (NAD)
SE
13038
A I:20
C0059147
 (NAD)
SE
13038
A I:21
C0059148
 (NAD)
SE
10142
A I:24
F0000027
 (NAD)
SE
10142
A II a:1
F0000028
 (NAD)
SE
10142
A II a:2
F0000029
 (NAD)
SE
10142
B:3
F0000030
 (NAD)
SE
10142
B:4
F0000031
 (NAD)
SE
10142
B:5
F0000032
 (NAD)
SE
10142
C:10
F0000034
 (NAD)
SE
10142
C:9
F0000033
 (NAD)
SE
10142
D I:1
F0000035
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies