genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13013
G I:1
A0022533
 (NAD)
SE
13013
G I:2
A0022534
 (NAD)
SE
13013
G I:3
A0022535
 (NAD)
SE
13013
G I:4
A0022536
 (NAD)
SE
13014
G I:1
A0022541
 (NAD)
SE
13015
G:1
A0022542
 (NAD)
SE
13017
G I:1
A0022543
 (NAD)
SE
13018
G I:1
A0022544
 (NAD)
SE
13018
G I:2
A0022545
 (NAD)
SE
13018
G I:3
A0022546
 (NAD)
SE
13019
G I:1
A0022547
 (NAD)
SE
13019
G I:2
A0022548
 (NAD)
SE
13019
G I:3
A0022567
 (NAD)
SE
13019
G I:4
A0022549
 (NAD)
SE
13019
G I:5
A0022550
 (NAD)
SE
13020
G I:1
A0022551
 (NAD)
SE
13021
G I:1
A0022552
 (NAD)
SE
13021
G I:2
A0022553
 (NAD)
SE
13021
G I:3
A0022442
 (NAD)
SE
13021
G I:4
A0022443
 (NAD)
SE
13021
G I:5
A0022444
 (NAD)
SE
13022
G I:1
A0022445
 (NAD)
SE
13022
G I:2
A0022446
 (NAD)
SE
13022
G I:3
A0022447
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies