genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
10420
A I:1-2
C0003890
 (NAD)
SE
10420
A I:10 a
C0003898
 (NAD)
SE
10420
A I:10 b
C0003899
 (NAD)
SE
10420
A I:11 a
C0003900
 (NAD)
SE
10420
A I:11 b
C0003901
 (NAD)
SE
10420
A I:12
C0003902
 (NAD)
SE
10420
A I:13
C0003903
 (NAD)
SE
10420
A I:14
C0003904
 (NAD)
SE
10420
A I:15
C0003905
 (NAD)
SE
10420
A I:17
C0003907
 (NAD)
SE
10420
A I:18
C0003908
 (NAD)
SE
10420
A I:19
C0003909
 (NAD)
SE
10420
A I:20 a
C0003910
 (NAD)
SE
10420
A I:20 b
C0003911
 (NAD)
SE
10420
A I:21
C0003912
 (NAD)
SE
10420
A I:22
C0003913
 (NAD)
SE
10420
A I:3
C0003891
 (NAD)
SE
10420
A I:4
C0003892
 (NAD)
SE
10420
A I:5
C0003893
 (NAD)
SE
10420
A I:6
C0003894
 (NAD)
SE
10420
A I:7
C0003895
 (NAD)
SE
10420
A I:8
C0003896
 (NAD)
SE
10420
A I:9
C0003897
 (NAD)
SE
10420
B:1
C0003914
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies