genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010155
F:3
A0014691
 (NAD)
SE
1010155
F:4
A0014692
 (NAD)
SE
13428
A I:8
A0017930
 (NAD)
SE
13430
A I:11
A0017931
 (NAD)
SE
13431
A I:9
A0017932
 (NAD)
SE
1010165
C:7
A0014693
 (NAD)
SE
1010165
C:8
A0014694
 (NAD)
SE
1010165
E I:3
A0014695
 (NAD)
SE
1010165
E I:4
A0014696
 (NAD)
SE
1010165
F:2
A0014697
 (NAD)
SE
1010165
F:3
A0014698
 (NAD)
SE
1010215
C:2
A0014699
 (NAD)
SE
1010243
C:3
A0014700
 (NAD)
SE
1010243
C:4
A0014701
 (NAD)
SE
HLA-132210017
R:1
A0019504
 (NAD)
SE
HLA-132210019
R:1
A0019506
 (NAD)
SE
HLA-132210019
R:2
A0019505
 (NAD)
SE
VaLA-132050001
R:
A0018991
 (NAD)
SE
HLA-132210001
R:1
A0019507
 (NAD)
SE
HLA-133220005
F:B: 1-3
A0018983
 (NAD)
SE
HLA-132210022
R:2
A0019508
 (NAD)
SE
13131
C:10
A0019606
 (NAD)
SE
13131
C:11
A0019607
 (NAD)
SE
13131
E I:4
A0019608
 (NAD)
1  ... 8091 8092 8093 8094 8095 8096 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8103  ... 8196 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies