genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
0455
G I 1603:2
A0064342
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:20
A0064360
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:21
A0064361
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:22
A0064362
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:23
A0064363
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:3
A0064343
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:4
A0064344
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:5
A0064345
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:6
A0064346
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:7
A0064347
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:8
A0064348
 (NAD)
SE
0455
G I 1603:9
A0064349
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:1
A0064364
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:10
A0064373
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:11
A0064374
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:12
A0064375
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:13
A0064376
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:14
A0064377
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:15
A0064378
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:2
A0064365
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:3
A0064366
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:4
A0064367
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:5
A0064368
 (NAD)
SE
0455
G I 1604:6
A0064369
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies