genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13151
B I:8
A0021390
 (NAD)
SE
13493
B:5
A0022004
 (NAD)
SE
13151
D I:1
00048184
 (NAD)
SE
13151
A II a:1
00048154
 (NAD)
SE
13151
A II a:2
00048155
 (NAD)
SE
13493
G I:1
A0020437
 (NAD)
SE
13494
G I:1
A0020440
 (NAD)
SE
13493
G I:2
A0020438
 (NAD)
SE
13494
G I:2
A0020441
 (NAD)
SE
13493
G I:3
A0020439
 (NAD)
SE
13494
G I:3
A0020442
 (NAD)
SE
13494
G I:4
A0020443
 (NAD)
SE
13288
A I:9
A0020677
 (NAD)
SE
13288
G I:1
A0020009
 (NAD)
SE
13288
G I:2
A0020010
 (NAD)
SE
13288
G I:3
A0020011
 (NAD)
SE
13288
G I:4
A0020012
 (NAD)
SE
13288
G I:5
A0020013
 (NAD)
SE
13151
C I:10
A0019599
 (NAD)
SE
13151
C I:9
A0019598
 (NAD)
SE
13151
E I:2
A0019543
 (NAD)
SE
13151
E I:3
A0019544
 (NAD)
SE
13151
F I:2
A0019545
 (NAD)
SE
13151
F I:3
A0019546
 (NAD)
1  ... 51 52 53 54 55 56 57 58 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies