genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
0148
A I:27
C0065072
 (NAD)
SE
0148
A I:3
C0065048
 (NAD)
SE
0148
A I:33
C0065078
 (NAD)
SE
0148
A I:34
C0065079
 (NAD)
SE
0148
A I:35
C0065080
 (NAD)
SE
0148
A I:36
C0065081
 (NAD)
SE
0148
A I:37
C0065082
 (NAD)
SE
0148
A I:38
C0065083
 (NAD)
SE
0148
A I:39
C0065084
 (NAD)
SE
0148
A I:4
C0065049
 (NAD)
SE
0148
A I:40
C0065085
 (NAD)
SE
0148
A I:42
C0065087
 (NAD)
SE
0148
A I:43
C0065088
 (NAD)
SE
0148
A I:44
C0065089
 (NAD)
SE
0148
A I:45
C0065090
 (NAD)
SE
0148
A I:46
C0065091
 (NAD)
SE
0148
A I:48
C0065093
 (NAD)
SE
0148
A I:49
C0065094
 (NAD)
SE
0148
A I:5
C0065050
 (NAD)
SE
0148
A I:50
C0065095
 (NAD)
SE
0148
A I:51
C0065096
 (NAD)
SE
0148
A I:52
C0065097
 (NAD)
SE
0148
A I:53
C0065098
 (NAD)
SE
0148
A I:56
C0065101
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies