genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
10244
A II a:15
1917-1928
00163717
 (NAD)
SE
10244
A II a:16
1917-1928
00163718
 (NAD)
SE
10244
A II a:17
1917-1928
00163719
 (NAD)
SE
10244
A II a:50
1898-1933
00163752
 (NAD)
SE
10244
A II a:9a
1908-1917
00163709
 (NAD)
SE
10244
A II b:1
1917-1922
00163754
 (NAD)
SE
10244
A II b:2
1922-1926
00163755
 (NAD)
SE
10244
A II b:3
1927-1937
00163756
 (NAD)
SE
10244
B:5
1916-1924
00163764
 (NAD)
SE
10244
B:6
1916-1937
00163765
 (NAD)
SE
10244
B:7
1925-1941
00163766
 (NAD)
SE
10244
A II a:11
1917-1928
00163713
 (NAD)
SE
10244
A II a:12
1917-1928
00163714
 (NAD)
SE
10244
A II a:10a
1908-1917
00163711
 (NAD)
SE
10244
A II a:10b
1908-1917
00163712
 (NAD)
SE
10244
A II a:8b
1908-1917
00163708
 (NAD)
SE
10244
A II a:9b
1908-1917
00163710
 (NAD)
SE
10244
A II a:4
1898-1907
00163701
 (NAD)
SE
10244
A II a:5
1898-1907
00163702
 (NAD)
SE
10244
A II a:8a
1908-1917
00163707
 (NAD)
SE
10244
A II a:1
1898-1907
00163698
 (NAD)
SE
10244
A II a:2
1898-1907
00163699
 (NAD)
SE
10244
A II a:3
1898-1907
00163700
 (NAD)
SE
10244
A II a:6a
1908-1917
00163703
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies