genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1051
001:49
C0300049
 (NAD)
SE
1051
001:5
C0300005
 (NAD)
SE
1051
001:50
C0300050
 (NAD)
SE
1051
001:52
C0300052
 (NAD)
SE
1051
001:53
C0300053
 (NAD)
SE
1051
001:54
C0300054
 (NAD)
SE
1051
001:6
C0300006
 (NAD)
SE
1051
001:7
C0300007
 (NAD)
SE
1051
001:70
C0300070
 (NAD)
SE
1051
001:71
C0300071
 (NAD)
SE
1051
001:72
C0300072
 (NAD)
SE
1051
001:74
C0300074
 (NAD)
SE
1051
001:76
C0300076
 (NAD)
SE
1051
001:78
C0300078
 (NAD)
SE
1051
001:8
C0300008
 (NAD)
SE
1051
001:81
C0300081
 (NAD)
SE
1051
001:83
C0300083
 (NAD)
SE
1051
001:84
C0300084
 (NAD)
SE
1051
001:85
C0300085
 (NAD)
SE
1051
001:86
C0300086
 (NAD)
SE
1051
001:87
C0300087
 (NAD)
SE
1051
001:9
C0300009
 (NAD)
SE
1051
001:91
C0300091
 (NAD)
SE
1051
001:51
C0300051
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8  ... 17 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies