genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
11538
D I:1
1905-1933
00150034
 (NAD)
SE
11538
E I:4
1895-1925
00150037
 (NAD)
SE
11538
E I:5
1926-1957
00150038
 (NAD)
SE
11538
E I:6
1958-1969
00150039
 (NAD)
SE
11538
F:2
1895-1926
00150040
 (NAD)
SE
11538
A II a:3
1906-1910
00150011
 (NAD)
SE
11538
A II a:4
1911-1915
00150012
 (NAD)
SE
11538
A II a:5
1916-1920
00150013
 (NAD)
SE
11538
A II a:7
1928-1940
00150016
 (NAD)
SE
11538
A II a:8
1928-1940
00150017
 (NAD)
SE
11538
B:4
1895-1916
00150025
 (NAD)
SE
11538
B:5
1916-1925
00150026
 (NAD)
SE
11538
B:7
1926-1953
00150028
 (NAD)
SE
11538
B:8
1929-1934
00150029
 (NAD)
SE
11538
C:9
1895-1914
00150031
 (NAD)
SE
11538
A II a:6 A
1921-1927
00150014
 (NAD)
SE
11538
A II a:6 B
1921-1927
00150015
 (NAD)
SE
11538
A II a:6
1921-1927
F0015467
 (NAD)
SE
11538
A II a:7
1928-1940
F0015468
 (NAD)
SE
11538
A II a:8
1928-1940
F0015469
 (NAD)
SE
11538
O II:1
1619-1848
U0000447
 (NAD)
SE
11538
O II:2
1733-1758
U0000448
 (NAD)
SE
11538
D II:2
U0000435
 (NAD)
SE
11538
J:2
U0000436
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies