genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13270
E:2
C0041281
 (NAD)
SE
13279
A I:8
00073815
 (NAD)
SE
13286
A I:28
C0041324
 (NAD)
SE
13286
A I:29
C0041325
 (NAD)
SE
13286
A I:30
C0041326
 (NAD)
SE
13290
A I:20
C0041351
 (NAD)
SE
13290
A I:21
C0041352
 (NAD)
SE
13290
A I:22
C0041353
 (NAD)
SE
13290
A I:25
C0041356
 (NAD)
SE
13290
A I:26
C0041357
 (NAD)
SE
13293
A I:1
C0041375
 (NAD)
SE
13293
A I:2
C0041376
 (NAD)
SE
13293
C:1
C0041384
 (NAD)
SE
13293
C:2
C0041385
 (NAD)
SE
13296
C:1
C0041412
 (NAD)
SE
13296
E:1
C0041413
 (NAD)
SE
13296
L I:1
C0041414
 (NAD)
SE
13296
L I:2
C0041415
 (NAD)
SE
13296
L I:3
C0041416
 (NAD)
SE
13303
A I:1
C0041417
 (NAD)
SE
13303
A I:2
C0041418
 (NAD)
SE
13303
A I:3
C0041419
 (NAD)
SE
13303
A I:4
C0041420
 (NAD)
SE
13303
A I:5
C0041421
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies