genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
11312
A I:2
C0020255
 (NAD)
SE
11312
A I:3
C0020256
 (NAD)
SE
11312
A I:4
C0020257
 (NAD)
SE
11312
A I:5
C0020258
 (NAD)
SE
11312
A I:6
C0020259
 (NAD)
SE
11312
A I:7
C0020260
 (NAD)
SE
11312
A I:8
C0020261
 (NAD)
SE
11312
C:1
C0020267
 (NAD)
SE
11312
C:2
C0020268
 (NAD)
SE
11312
F:1
C0020272
 (NAD)
SE
11315
A I:9
C0020283
 (NAD)
SE
11315
A I:10
C0020284
 (NAD)
SE
11315
A I:11
C0020285
 (NAD)
SE
11315
A I:12
C0020286
 (NAD)
SE
11315
A I:13
C0020287
 (NAD)
SE
11315
A I:14
C0020288
 (NAD)
SE
11315
C:1
C0020289
 (NAD)
SE
11315
C:2
C0020290
 (NAD)
SE
11315
C:3
C0020291
 (NAD)
SE
11315
C:4
C0020292
 (NAD)
SE
11315
C:6
C0020293
 (NAD)
SE
11315
E I:1
C0020294
 (NAD)
SE
11315
F:1
C0020295
 (NAD)
SE
11315
F:2
C0020296
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies