genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
23081
K I:2
C0073101
 (NAD)
SE
23081
K I:3
C0073102
 (NAD)
SE
23081
K I:4
C0073103
 (NAD)
SE
23081
K IV:4
C0073104
 (NAD)
SE
23081
K V:1
C0073105
 (NAD)
SE
23081
L I a:1
C0073106
 (NAD)
SE
23081
L I a:2
C0073107
 (NAD)
SE
23081
L I b:1
C0073108
 (NAD)
SE
23081
L I b:2
C0073109
 (NAD)
SE
23081
L V:1
C0073110
 (NAD)
SE
23081
L V:2
C0073111
 (NAD)
SE
23081
M:1
C0073112
 (NAD)
SE
23081
N:1
C0073113
 (NAD)
SE
23081
N:2
C0073114
 (NAD)
SE
23081
O:1
C0073115
 (NAD)
SE
23081
O:2
C0073116
 (NAD)
SE
23081
P I:1
C0073117
 (NAD)
SE
23081
P I:2
C0073118
 (NAD)
SE
23081
P I:3
C0073119
 (NAD)
SE
23081
P I:4
C0073120
 (NAD)
SE
23081
R:1
C0073121
 (NAD)
SE
23081
R:2
C0073122
 (NAD)
SE
23081
R:3
C0073123
 (NAD)
SE
23082
A I:1
C0073124
 (NAD)
1  ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 23 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies