genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010113
A II a:4 d
1930-1936
00200482
 (NAD)
SE
1010113
A II a:4 d
1930-1936
F0011170
 (NAD)
SE
1010113
A II a:4 e
1930-1936
00200483
 (NAD)
SE
1010113
A II a:4 e
1930-1936
F0011171
 (NAD)
SE
1010113
A II a:4 f
1930-1936
F0011172
 (NAD)
SE
1010113
A II a:4 f
1930-1936
00200484
 (NAD)
SE
1010113
A II a:4 g
1930-1936
00200485
 (NAD)
SE
1010113
A II a:4 g
1930-1936
F0011173
 (NAD)
SE
1010113
A II b:1
1891-1895
F0011174
 (NAD)
SE
1010113
A II b:1
1891-1895
00200531
 (NAD)
SE
1010113
A II b:2
1896-1907
00200532
 (NAD)
SE
1010113
A II b:2
1896-1907
F0011175
 (NAD)
SE
1010113
A II b:3
1920-1929
00200533
 (NAD)
SE
1010113
A II b:3
1920-1929
F0011176
 (NAD)
SE
1010113
A II b:4 a
1929-1936
00200534
 (NAD)
SE
1010113
A II b:4 a
1929-1936
F0011177
 (NAD)
SE
1010113
A II b:4 b
1929-1936
00200535
 (NAD)
SE
1010113
A II b:4 b
1929-1936
F0011178
 (NAD)
SE
1010113
A II b:4 c
1929-1936
F0011179
 (NAD)
SE
1010113
A II b:4 c
1929-1936
00200536
 (NAD)
SE
1010113
B I:1
C0031665
 (NAD)
SE
1010113
B I:2
C0031666
 (NAD)
SE
1010113
B I:5
1895-1910
00200543
 (NAD)
SE
1010113
B I:5
1895-1910
F0011180
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies