genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
11538
A II a:4
F0000670
 (NAD)
SE
11538
A II a:5
F0000671
 (NAD)
SE
11538
A II a:5
1916-1920
00150013
 (NAD)
SE
11538
A II a:6
1921-1927
F0015467
 (NAD)
SE
11538
A II a:6 A
1921-1927
00150014
 (NAD)
SE
11538
A II a:6 B
1921-1927
00150015
 (NAD)
SE
11538
A II a:7
1928-1940
F0015468
 (NAD)
SE
11538
A II a:7
1928-1940
00150016
 (NAD)
SE
11538
A II a:8
1928-1940
F0015469
 (NAD)
SE
11538
A II a:8
1928-1940
00150017
 (NAD)
SE
11538
B:1
C0005088
 (NAD)
SE
11538
B:3
F0000672
 (NAD)
SE
11538
B:4
1895-1916
00150025
 (NAD)
SE
11538
B:4
F0000673
 (NAD)
SE
11538
B:5
F0000674
 (NAD)
SE
11538
B:5
1916-1925
00150026
 (NAD)
SE
11538
B:7
1926-1953
00150028
 (NAD)
SE
11538
B:7
F0000675
 (NAD)
SE
11538
B:8
1929-1934
00150029
 (NAD)
SE
11538
B:8
F0000676
 (NAD)
SE
11538
C:1
C0005089
 (NAD)
SE
11538
C:2
C0005090
 (NAD)
SE
11538
C:3
C0005091
 (NAD)
SE
11538
C:4
C0005092
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies