genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010089
C:2
C0031498
 (NAD)
SE
1010089
C:3
C0031499
 (NAD)
SE
1010089
D II:1
C0031500
 (NAD)
SE
1010089
D II:2
C0031501
 (NAD)
SE
1010089
D II:3
C0031502
 (NAD)
SE
1010089
D II:4
C0031503
 (NAD)
SE
1010089
D II:5
C0031504
 (NAD)
SE
1010089
E I:1
C0031505
 (NAD)
SE
1010089
F:1
C0031506
 (NAD)
SE
1010096
A I:1
C0031513
 (NAD)
SE
1010096
A I:2 a
C0031514
 (NAD)
SE
1010096
A I:3
C0031516
 (NAD)
SE
1010096
A I:4
C0031517
 (NAD)
SE
1010096
A I:5 a
C0031518
 (NAD)
SE
1010096
A I:5 b
C0031519
 (NAD)
SE
1010096
A I:6 a
C0031520
 (NAD)
SE
1010096
A I:6 b
C0031521
 (NAD)
SE
1010096
A I:7
C0031522
 (NAD)
SE
1010096
A I:8 a
C0031523
 (NAD)
SE
1010096
A I:8 b
C0031524
 (NAD)
SE
1040051
F II:14a
A0033102
 (NAD)
SE
1040051
F II:14b
A0033103
 (NAD)
SE
1040051
F II:15a
A0033104
 (NAD)
SE
1040051
F II:15b
A0033105
 (NAD)
1  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies