genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010155
A I:9d
A0013364
 (NAD)
SE
1010155
A I:9e
A0013365
 (NAD)
SE
1010155
B:2
A0013366
 (NAD)
SE
1010155
B:3
A0013367
 (NAD)
SE
1010165
A I a:13 a
A0013368
 (NAD)
SE
1010165
A I a:13 b
A0013369
 (NAD)
SE
1010165
A I a:13 c
A0013370
 (NAD)
SE
1010165
A I a:13 d
A0013371
 (NAD)
SE
1060079
A II:4
H0000013
 (NAD)
SE
11104
H II:1
A0018012
 (NAD)
SE
11104
H II:2
A0018013
 (NAD)
SE
11105
H II:1
A0018014
 (NAD)
SE
Nm-111010007
C:59
A0013891
 (NAD)
SE
11107
H I:1
A0018015
 (NAD)
SE
6045
A I a:10
00043695
 (NAD)
SE
6045
A I a:11
00043696
 (NAD)
SE
6045
A I a:4
00043689
 (NAD)
SE
6045
A I a:5
00043690
 (NAD)
SE
6045
A I a:6
00043691
 (NAD)
SE
6045
A I a:7
00043692
 (NAD)
SE
6045
A I a:8
00043693
 (NAD)
SE
6045
C:1
00043720
 (NAD)
SE
6045
F:1
00043722
 (NAD)
SE
0034 B
A I a:2
00043726
 (NAD)
1  ... 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies