genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13615
A I:1
C0053265
 (NAD)
SE
13615
A I:10
C0053274
 (NAD)
SE
13615
A I:11
C0053275
 (NAD)
SE
13615
A I:2
C0053266
 (NAD)
SE
13615
A I:3
C0053267
 (NAD)
SE
13615
A I:4
C0053268
 (NAD)
SE
13615
A I:5
C0053269
 (NAD)
SE
13615
A I:6
C0053270
 (NAD)
SE
13615
A I:7
C0053271
 (NAD)
SE
13615
A I:8
C0053272
 (NAD)
SE
13615
A I:9
C0053273
 (NAD)
SE
13615
A II a:1
00073267
 (NAD)
SE
13615
A III:1
00073271
 (NAD)
SE
13615
B:1
C0053276
 (NAD)
SE
13615
B:2
C0053277
 (NAD)
SE
13615
B:3
A0020584
 (NAD)
SE
13615
B:3
C0053278
 (NAD)
SE
13615
B:4
A0020585
 (NAD)
SE
13615
C:1
C0053279
 (NAD)
SE
13615
C:2
C0053280
 (NAD)
SE
13615
C:3
C0053281
 (NAD)
SE
13615
C:4
C0053282
 (NAD)
SE
13615
C:5
C0053283
 (NAD)
SE
13615
C:6
A0023126
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies