genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13614
A I:1
C0039241
 (NAD)
SE
13613
A I:1
C0046570
 (NAD)
SE
13614
A I:10
C0039250
 (NAD)
SE
13613
A I:10
C0046579
 (NAD)
SE
13614
A I:11
C0039251
 (NAD)
SE
13613
A I:11
C0046580
 (NAD)
SE
13614
A I:12
C0039252
 (NAD)
SE
13613
A I:12
C0046581
 (NAD)
SE
13613
A I:13
C0046582
 (NAD)
SE
13614
A I:13
C0039253
 (NAD)
SE
13613
A I:14
C0046583
 (NAD)
SE
13614
A I:14
C0039254
 (NAD)
SE
13614
A I:15
C0039255
 (NAD)
SE
13613
A I:15
C0046584
 (NAD)
SE
13614
A I:16
C0039256
 (NAD)
SE
13613
A I:16
C0046585
 (NAD)
SE
13613
A I:17
00076048
 (NAD)
SE
13614
A I:17
C0039257
 (NAD)
SE
13614
A I:18
C0039258
 (NAD)
SE
13614
A I:19
C0039259
 (NAD)
SE
13613
A I:2
C0046571
 (NAD)
SE
13614
A I:2
C0039242
 (NAD)
SE
13614
A I:20
C0039260
 (NAD)
SE
13614
A I:21
C0039261
 (NAD)
1 2 3 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies