genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13410
A I:1
C0011563
 (NAD)
SE
13563
A I:1
C0046274
 (NAD)
SE
11559
A I:1 a
C0020603
 (NAD)
SE
11559
A I:1 b
C0020604
 (NAD)
SE
13563
A I:10
C0046283
 (NAD)
SE
11559
A I:10
C0020613
 (NAD)
SE
13563
A I:11
C0046284
 (NAD)
SE
11559
A I:11
C0020614
 (NAD)
SE
11559
A I:12
C0020615
 (NAD)
SE
13563
A I:12
C0046285
 (NAD)
SE
13563
A I:13
C0046286
 (NAD)
SE
11559
A I:13
C0020616
 (NAD)
SE
13563
A I:14
C0046287
 (NAD)
SE
11559
A I:14
C0020617
 (NAD)
SE
13563
A I:15
C0046288
 (NAD)
SE
11559
A I:15
C0020618
 (NAD)
SE
13563
A I:16
A0021864
 (NAD)
SE
11559
A I:16
C0020619
 (NAD)
SE
11559
A I:17
C0020620
 (NAD)
SE
11559
A I:18
C0020621
 (NAD)
SE
11559
A I:19
C0020622
 (NAD)
SE
13563
A I:2
C0046275
 (NAD)
SE
13410
A I:2
C0011564
 (NAD)
SE
11559
A I:2
C0020605
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies