genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
860007
A 1:2
E0000074
 (NAD)
SE
860007
A 1:3
E0000075
 (NAD)
SE
860007
A 1:4
E0000076
 (NAD)
SE
860007
D 1:1
E0000077
 (NAD)
SE
860007
F 11:1
E0000110
 (NAD)
SE
860007
F 11:1
E0000087
 (NAD)
SE
860007
F 12:1
E0000111
 (NAD)
SE
860007
F 12:1
E0000088
 (NAD)
SE
860007
F 16:1
E0000091
 (NAD)
SE
860007
F 16:1
E0000114
 (NAD)
SE
860007
F 25:1
E0000096
 (NAD)
SE
860007
F 25:1
E0000119
 (NAD)
SE
860007
F 4:1
E0000102
 (NAD)
SE
860007
F 4:1
E0000079
 (NAD)
SE
860007
F 8:1
E0000105
 (NAD)
SE
860007
F 8:1
E0000082
 (NAD)
SE
860007
F 9:1
E0000106
 (NAD)
SE
860007
F 9:1
E0000083
 (NAD)
SE
860007
F 9:2
E0000084
 (NAD)
SE
860007
F 9:2
E0000107
 (NAD)
SE
860007
F 9:4
E0000085
 (NAD)
SE
860007
F 9:4
E0000108
 (NAD)
SE
860007
F 9:5
E0000086
 (NAD)
SE
860007
F 9:5
E0000109
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies