genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010185
A I:11
C0034403
 (NAD)
SE
1010185
A I:7
C0034400
 (NAD)
SE
1010185
A I:8
C0040074
 (NAD)
SE
1010185
A I:9
C0034401
 (NAD)
SE
1010185
A II a:1 a
1896-1910
00204911
 (NAD)
SE
1010185
A II a:1 b
1896-1899
00204912
 (NAD)
SE
1010185
A II a:1 c
1896-1910
F0013643
 (NAD)
SE
1010185
A II a:1 c
1896-1910
00204913
 (NAD)
SE
1010185
A II a:1 d
1896-1932
F0013644
 (NAD)
SE
1010185
A II a:1 d
1896-1932
00204914
 (NAD)
SE
1010185
A II a:2 a
1910-1917
00204915
 (NAD)
SE
1010185
A II a:2 a
1910-1917
F0013645
 (NAD)
SE
1010185
A II a:2 b
1910-1918
F0013646
 (NAD)
SE
1010185
A II a:2 b
1910-1918
00204916
 (NAD)
SE
1010185
A II a:3 a
1917-1930
00204917
 (NAD)
SE
1010185
A II a:3 a
1917-1930
F0013647
 (NAD)
SE
1010185
A II a:3 b
1917-1930
00204918
 (NAD)
SE
1010185
A II a:3 b
1917-1930
F0013648
 (NAD)
SE
1010185
A II a:3 c
1917-1930
00204919
 (NAD)
SE
1010185
A II a:3 c
1917-1930
F0013649
 (NAD)
SE
1010185
A II a:4 a
1930-1940
00204920
 (NAD)
SE
1010185
A II a:4 a
1930-1940
F0013650
 (NAD)
SE
1010185
A II a:4 b
1930-1940
00204921
 (NAD)
SE
1010185
A II a:4 b
1930-1940
F0013651
 (NAD)
1 2 3 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies