genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
00277
A I:1
C0022764
 (NAD)
SE
00277
A I:10
C0022773
 (NAD)
SE
00277
A I:11
C0022774
 (NAD)
SE
00277
A I:12
C0022775
 (NAD)
SE
00277
A I:13
C0022776
 (NAD)
SE
00277
A I:14
C0022777
 (NAD)
SE
00277
A I:2
C0022765
 (NAD)
SE
00277
A I:3
C0022766
 (NAD)
SE
00277
A I:4
C0022767
 (NAD)
SE
00277
A I:5
C0022768
 (NAD)
SE
00277
A I:6
C0022769
 (NAD)
SE
00277
A I:7
C0022770
 (NAD)
SE
00277
A I:8
C0022771
 (NAD)
SE
00277
A I:9
C0022772
 (NAD)
SE
00277
A II a:4
00020900
 (NAD)
SE
00277
B I:1
C0022778
 (NAD)
SE
00277
C:1
C0022779
 (NAD)
SE
00277
C:2
C0022780
 (NAD)
SE
00277
H II:1
C0073969
 (NAD)
SE
00277
H II:2
C0073970
 (NAD)
SE
00277
H II:3
C0073971
 (NAD)
SE
00277
K I a:1
C0073972
 (NAD)
SE
00277
K I a:2
C0073973
 (NAD)
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies