genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010136
A I:1
C0033197
 (NAD)
SE
1010136
A I:10a
C0033206
 (NAD)
SE
1010136
A I:10b
C0033207
 (NAD)
SE
1010136
A I:11a
C0033208
 (NAD)
SE
1010136
A I:11b
C0033209
 (NAD)
SE
1010136
A I:11c
C0033210
 (NAD)
SE
1010136
A I:2
C0033198
 (NAD)
SE
1010136
A I:3
C0033199
 (NAD)
SE
1010136
A I:4
C0033200
 (NAD)
SE
1010136
A I:5
C0033201
 (NAD)
SE
1010136
A I:6
C0033202
 (NAD)
SE
1010136
A I:7
C0033203
 (NAD)
SE
1010136
A I:8
C0033204
 (NAD)
SE
1010136
A I:9
C0033205
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1a
1899-1912
00202569
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1a
1899-1912
F0014029
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1b
1899-1912
00202570
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1b
1899-1912
F0014030
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1c
1899-1912
00202571
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1c
1899-1912
F0014031
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1d
1900-1912
00202572
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1d
A0017242
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1e
A0017243
 (NAD)
SE
1010136
A II a:1e
1900-1912
00202573
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies