genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
00225
A I:1
C0024894
 (NAD)
SE
00225
A I:10
C0024903
 (NAD)
SE
00225
A I:10
C0075463
 (NAD)
SE
00225
A I:11
C0024904
 (NAD)
SE
00225
A I:12
C0024905
 (NAD)
SE
00225
A I:13
C0024906
 (NAD)
SE
00225
A I:14
C0024907
 (NAD)
SE
00225
A I:15
C0024908
 (NAD)
SE
00225
A I:16
C0024909
 (NAD)
SE
00225
A I:16
C0040005
 (NAD)
SE
00225
A I:17
C0024910
 (NAD)
SE
00225
A I:18
C0024911
 (NAD)
SE
00225
A I:2
C0024895
 (NAD)
SE
00225
A I:3
C0024896
 (NAD)
SE
00225
A I:4
C0024897
 (NAD)
SE
00225
A I:5
C0024898
 (NAD)
SE
00225
A I:6
C0024899
 (NAD)
SE
00225
A I:7
C0024900
 (NAD)
SE
00225
A I:8
C0075461
 (NAD)
SE
00225
A I:8
C0024901
 (NAD)
SE
00225
A I:9
C0075462
 (NAD)
SE
00225
A I:9
C0024902
 (NAD)
SE
00225
A II a:1
80005180
 (NAD)
SE
00225
A II a:2
80005181
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies