genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010094
A I:1
C0033082
 (NAD)
SE
1010094
A I:2
C0033083
 (NAD)
SE
1010094
A I:3
C0033084
 (NAD)
SE
1010094
A I:4
C0033085
 (NAD)
SE
1010094
A I:5
C0033086
 (NAD)
SE
1010094
A I:6
C0033087
 (NAD)
SE
1010094
A I:7
C0033088
 (NAD)
SE
1010094
A I:8
C0033089
 (NAD)
SE
1010094
A I:9
C0033090
 (NAD)
SE
1010094
A II a:1a
1900-1911
00199977
 (NAD)
SE
1010094
A II a:1a
1900-1911
F0014673
 (NAD)
SE
1010094
A II a:1b
1900-1911
00199978
 (NAD)
SE
1010094
A II a:1b
1900-1911
F0014674
 (NAD)
SE
1010094
A II a:1c
1900-1911
F0014675
 (NAD)
SE
1010094
A II a:1c
1900-1911
00199979
 (NAD)
SE
1010094
A II a:2a
1912-1929
00199980
 (NAD)
SE
1010094
A II a:2b
1912-1929
00199981
 (NAD)
SE
1010094
A II a:2b
1912-1929
F0014677
 (NAD)
SE
1010094
A II a:3a
1930-1940
00199982
 (NAD)
SE
1010094
A II a:3a
1930-1940
F0014678
 (NAD)
SE
1010094
A II a:3b
1930-1940
F0014679
 (NAD)
SE
1010094
A II a:3b
1930-1940
00199983
 (NAD)
SE
1010094
A II a:3c
1930-1940
F0014680
 (NAD)
SE
1010094
A II a:3c
1930-1940
00199984
 (NAD)
1 2 3 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies