genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13215
A I:1
C0050707
 (NAD)
SE
13215
A I:10
00097446
 (NAD)
SE
13215
A I:2
C0050708
 (NAD)
SE
13215
A I:3
C0050709
 (NAD)
SE
13215
A I:4
C0050710
 (NAD)
SE
13215
A I:5
C0050711
 (NAD)
SE
13215
A I:6
C0050712
 (NAD)
SE
13215
A I:7
C0050713
 (NAD)
SE
13215
A I:8
C0050714
 (NAD)
SE
13215
A I:9
C0050715
 (NAD)
SE
13215
A II a:1
00097447
 (NAD)
SE
13215
B:1
A0022324
 (NAD)
SE
13215
C:1
C0050716
 (NAD)
SE
13215
C:2
C0050717
 (NAD)
SE
13215
C:3
A0017837
 (NAD)
SE
13215
C:4
A0017838
 (NAD)
SE
13215
E:1
A0017839
 (NAD)
SE
13215
G I:1
A0023312
 (NAD)
SE
13215
G I:2
A0023313
 (NAD)
SE
13215
G I:3
A0023314
 (NAD)
SE
13215
K I:1
C0050718
 (NAD)
 
 
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies