genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010048
A I:1
C0032837
 (NAD)
SE
1010048
A I:2
C0032838
 (NAD)
SE
1010048
A I:3
C0032839
 (NAD)
SE
1010048
A I:4
C0032840
 (NAD)
SE
1010048
A I:5
C0032841
 (NAD)
SE
1010048
A I:6
C0032842
 (NAD)
SE
1010048
A I:7
C0032843
 (NAD)
SE
1010048
A I:8a
C0032844
 (NAD)
SE
1010048
A I:8b
C0032845
 (NAD)
SE
1010048
A I:8c
C0032846
 (NAD)
SE
1010048
A I:9a
C0032847
 (NAD)
SE
1010048
A I:9b
C0032848
 (NAD)
SE
1010048
A I:9c
C0032849
 (NAD)
SE
1010048
A I:9d
C0032850
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1a
1895-1905
F0014854
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1a
1895-1905
00195060
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1b
1895-1905
00195061
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1b
1895-1905
F0014855
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1c
1895-1905
00195062
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1c
1895-1905
F0014856
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1d
1895-1905
00195063
 (NAD)
SE
1010048
A II a:1d
1895-1905
F0014857
 (NAD)
SE
1010048
A II a:2a
1906-1924
F0014858
 (NAD)
SE
1010048
A II a:2a
1906-1924
00195064
 (NAD)
1 2 3 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies