genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010034
A I:1
C0032764
 (NAD)
SE
1010034
A I:2
C0032765
 (NAD)
SE
1010034
A I:3
C0032766
 (NAD)
SE
1010034
A I:4
C0032767
 (NAD)
SE
1010034
A I:5
C0032768
 (NAD)
SE
1010034
A I:6
C0032769
 (NAD)
SE
1010034
A I:7
C0032770
 (NAD)
SE
1010034
A I:8
C0032771
 (NAD)
SE
1010034
A I:9
C0032772
 (NAD)
SE
1010034
A II:1
1899-1916
F0014947
 (NAD)
SE
1010034
A II:1
1899-1916
00194703
 (NAD)
SE
1010034
A II:2
1916-1931
F0014948
 (NAD)
SE
1010034
A II:2
1916-1931
00194704
 (NAD)
SE
1010034
A II:3
1931-1944
00194705
 (NAD)
SE
1010034
A II:4
1931-1944
00194706
 (NAD)
SE
1010034
B:1
A0014115
 (NAD)
SE
1010034
B:2
A0014116
 (NAD)
SE
1010034
B:3
1895-1914
00194712
 (NAD)
SE
1010034
B:3
1895-1914
F0014951
 (NAD)
SE
1010034
B:4
1915-1916
00194713
 (NAD)
SE
1010034
B:4
1915-1916
F0014952
 (NAD)
SE
1010034
B:5
1916-1929
00194714
 (NAD)
SE
1010034
B:5
1916-1929
F0014953
 (NAD)
SE
1010034
B:6
1917-1947
00194715
 (NAD)
1 2 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies