genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13087
A I:1
C0049832
 (NAD)
SE
13087
A I:2
A0024861
 (NAD)
SE
13087
A I:3
C0049833
 (NAD)
SE
13087
A I:4
C0049834
 (NAD)
SE
13087
A I:5
C0049835
 (NAD)
SE
13087
A I:6
C0049836
 (NAD)
SE
13087
A I:6
00079739
 (NAD)
SE
13087
A I:7
C0049837
 (NAD)
SE
13087
A I:7
00079740
 (NAD)
SE
13087
A I:8
C0049838
 (NAD)
SE
13087
A I:8
00079741
 (NAD)
SE
13087
A II a:1
00079742
 (NAD)
SE
13087
A II a:2
00079743
 (NAD)
SE
13087
A II a:3
00079744
 (NAD)
SE
13087
B:1
C0049839
 (NAD)
SE
13087
B:2
C0049840
 (NAD)
SE
13087
B:3
C0049841
 (NAD)
SE
13087
B:4
A0021208
 (NAD)
SE
13087
C:1
C0049842
 (NAD)
SE
13087
C:2
C0049843
 (NAD)
SE
13087
C:3
C0049844
 (NAD)
SE
13087
C:4
C0049845
 (NAD)
SE
13087
C:5
C0049846
 (NAD)
SE
13087
C:6
A0021364
 (NAD)
1 2 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies