genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010026
A I:1a
C0034052
 (NAD)
SE
1010026
A I:1b
C0034053
 (NAD)
SE
1010026
A I:2a
C0034054
 (NAD)
SE
1010026
A I:2b
C0034055
 (NAD)
SE
1010026
A II a:1
1898-1904
F0013475
 (NAD)
SE
1010026
A II a:1
1898-1904
00194439
 (NAD)
SE
1010026
A II a:10
1914-1924
00194448
 (NAD)
SE
1010026
A II a:10
1914-1924
F0013484
 (NAD)
SE
1010026
A II a:11
1914-1924
00194449
 (NAD)
SE
1010026
A II a:11
1914-1924
F0013485
 (NAD)
SE
1010026
A II a:12
1914-1924
F0013486
 (NAD)
SE
1010026
A II a:12
1914-1924
00194450
 (NAD)
SE
1010026
A II a:13
1914-1924
00194451
 (NAD)
SE
1010026
A II a:13
1914-1924
F0013487
 (NAD)
SE
1010026
A II a:14
1914-1924
00194452
 (NAD)
SE
1010026
A II a:14
1914-1924
F0013488
 (NAD)
SE
1010026
A II a:15
1925-1942
00194453
 (NAD)
SE
1010026
A II a:15
1925-1942
F0013489
 (NAD)
SE
1010026
A II a:16
1925-1942
00194454
 (NAD)
SE
1010026
A II a:16
1925-1942
F0013490
 (NAD)
SE
1010026
A II a:17
1925-1942
F0013491
 (NAD)
SE
1010026
A II a:17
1925-1942
00194455
 (NAD)
SE
1010026
A II a:18
1925-1942
F0013492
 (NAD)
SE
1010026
A II a:18
1925-1942
00194456
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies