genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
00044
A I:1
C0019934
 (NAD)
SE
00044
A I:10
C0019943
 (NAD)
SE
00044
A I:11
C0019944
 (NAD)
SE
00044
A I:12
C0019945
 (NAD)
SE
00044
A I:13
C0019946
 (NAD)
SE
00044
A I:2
C0019935
 (NAD)
SE
00044
A I:3
C0019936
 (NAD)
SE
00044
A I:4
C0019937
 (NAD)
SE
00044
A I:5
C0019938
 (NAD)
SE
00044
A I:6
C0019939
 (NAD)
SE
00044
A I:7
C0019940
 (NAD)
SE
00044
A I:8
C0019941
 (NAD)
SE
00044
A I:9
C0019942
 (NAD)
SE
00044
A II a:2
00003021
 (NAD)
SE
00044
C:1
C0019947
 (NAD)
SE
00044
C:2
C0019948
 (NAD)
SE
00044
C:3
C0019949
 (NAD)
SE
00044
L I a:1
C0019950
 (NAD)
SE
00044
L I a:2
C0019951
 (NAD)
 
 
 
 
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies