genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010013
A I:1
C0033933
 (NAD)
SE
1010013
A I:10a
C0033947
 (NAD)
SE
1010013
A I:10b
C0033948
 (NAD)
SE
1010013
A I:2
C0033934
 (NAD)
SE
1010013
A I:3
C0033935
 (NAD)
SE
1010013
A I:4
C0033936
 (NAD)
SE
1010013
A I:5
C0033937
 (NAD)
SE
1010013
A I:6a
C0033938
 (NAD)
SE
1010013
A I:6b
C0033939
 (NAD)
SE
1010013
A I:7a
C0033940
 (NAD)
SE
1010013
A I:7b
C0033941
 (NAD)
SE
1010013
A I:8a
C0033942
 (NAD)
SE
1010013
A I:8b
C0033943
 (NAD)
SE
1010013
A I:8c
C0033944
 (NAD)
SE
1010013
A I:9a
C0033945
 (NAD)
SE
1010013
A I:9b
C0033946
 (NAD)
SE
1010013
A II a:1
1897-1911
00185647
 (NAD)
SE
1010013
A II a:2
1897-1911
00185648
 (NAD)
SE
1010013
A II a:3
1897-1911
00185649
 (NAD)
SE
1010013
A II a:4
1912-1923
00185650
 (NAD)
SE
1010013
A II a:5
1912-1923
00185651
 (NAD)
SE
1010013
A II a:6
1912-1923
00185652
 (NAD)
SE
1010013
A II a:7
1924-1938
00185653
 (NAD)
SE
1010013
A II a:7
1924-1938
F0012852
 (NAD)
1 2 3 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies