genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010009
A I:1
C0032646
 (NAD)
SE
1010009
A I:10 a
C0032655
 (NAD)
SE
1010009
A I:10 b
C0032656
 (NAD)
SE
1010009
A I:11 a
C0032657
 (NAD)
SE
1010009
A I:11 b
C0032658
 (NAD)
SE
1010009
A I:2
C0032647
 (NAD)
SE
1010009
A I:3
C0032648
 (NAD)
SE
1010009
A I:4
C0032649
 (NAD)
SE
1010009
A I:5
C0032650
 (NAD)
SE
1010009
A I:6
C0032651
 (NAD)
SE
1010009
A I:7
C0032652
 (NAD)
SE
1010009
A I:8
C0032653
 (NAD)
SE
1010009
A I:9
C0032654
 (NAD)
SE
1010009
A II:1a
1897-1912
00185521
 (NAD)
SE
1010009
A II:1a
1897-1912
F0014438
 (NAD)
SE
1010009
A II:1b
1897-1912
F0014439
 (NAD)
SE
1010009
A II:1b
1897-1912
00185522
 (NAD)
SE
1010009
A II:1c
1897-1912
F0014440
 (NAD)
SE
1010009
A II:1c
1897-1912
00185523
 (NAD)
SE
1010009
A II:2a
1912-1925
F0014441
 (NAD)
SE
1010009
A II:2a
1912-1925
00185524
 (NAD)
SE
1010009
A II:2b
1912-1925
F0014442
 (NAD)
SE
1010009
A II:2b
1912-1925
00185525
 (NAD)
SE
1010009
A II:2c
1912-1925
00185526
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies