genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13013
A I:1
C0039875
 (NAD)
SE
13013
A I:10
C0039884
 (NAD)
SE
13013
A I:11
C0039885
 (NAD)
SE
13013
A I:12
C0039886
 (NAD)
SE
13013
A I:13
C0039887
 (NAD)
SE
13013
A I:14
C0039888
 (NAD)
SE
13013
A I:15
A0020753
 (NAD)
SE
13013
A I:2
C0039876
 (NAD)
SE
13013
A I:3
C0039877
 (NAD)
SE
13013
A I:4
C0039878
 (NAD)
SE
13013
A I:5
C0039879
 (NAD)
SE
13013
A I:6
C0039880
 (NAD)
SE
13013
A I:7
C0039881
 (NAD)
SE
13013
A I:8
C0039882
 (NAD)
SE
13013
A I:9
C0039883
 (NAD)
SE
13013
A II d:1
00065258
 (NAD)
SE
13013
B:1
C0039889
 (NAD)
SE
13013
B:2
A0020754
 (NAD)
SE
13013
B:3
A0020755
 (NAD)
SE
13013
C:1
C0039890
 (NAD)
SE
13013
C:2
C0039891
 (NAD)
SE
13013
C:3
C0039892
 (NAD)
SE
13013
C:4
A0019874
 (NAD)
SE
13013
C:5
A0019875
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies