genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13001
A I:1
C0049478
 (NAD)
SE
13001
A I:10
C0049487
 (NAD)
SE
13001
A I:10
00079691
 (NAD)
SE
13001
A I:11
00079692
 (NAD)
SE
13001
A I:11
C0049488
 (NAD)
SE
13001
A I:12
C0049489
 (NAD)
SE
13001
A I:12
00079693
 (NAD)
SE
13001
A I:13
00079694
 (NAD)
SE
13001
A I:13
C0049490
 (NAD)
SE
13001
A I:2
C0049479
 (NAD)
SE
13001
A I:3
C0049480
 (NAD)
SE
13001
A I:4
C0049481
 (NAD)
SE
13001
A I:5
C0049482
 (NAD)
SE
13001
A I:6
C0049483
 (NAD)
SE
13001
A I:7
C0049484
 (NAD)
SE
13001
A I:8
00079689
 (NAD)
SE
13001
A I:8
C0049485
 (NAD)
SE
13001
A I:9
C0049486
 (NAD)
SE
13001
A I:9
00079690
 (NAD)
SE
13001
A II a:1
00079695
 (NAD)
SE
13001
A II a:2
00079696
 (NAD)
SE
13001
A II a:3
00079697
 (NAD)
SE
13001
A II a:4
00079698
 (NAD)
SE
13001
A II a:5
00079699
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies