genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
11343
D I:3
1895-1934
00182710
 (NAD)
SE
11343
E I:4
1895-1935
00182713
 (NAD)
SE
11343
E I:5
1936-1963
00182714
 (NAD)
SE
11343
E I:6
1964-1969
00182715
 (NAD)
SE
11343
F:7
1895-1926
00182716
 (NAD)
SE
11343
A II a:14
1931-1946
00182678
 (NAD)
SE
11343
A III:1
1898-1921
00182695
 (NAD)
SE
11343
B:10
1948-1965
00182701
 (NAD)
SE
11343
B:11
1949-1950
00182702
 (NAD)
SE
11343
B:12
1951-1971
00182703
 (NAD)
SE
11343
B:5
1895-1920
00182696
 (NAD)
SE
11343
B:6
1916-1932
00182697
 (NAD)
SE
11343
B:7
1921-1941
00182698
 (NAD)
SE
11343
B:8
1933-1948
00182699
 (NAD)
SE
11343
B:9
1942-1947
00182700
 (NAD)
SE
11343
C:11
1895-1926
00182707
 (NAD)
SE
11343
A II a:1
1900-1911
00182665
 (NAD)
SE
11343
A II a:10
1921-1931
00182674
 (NAD)
SE
11343
A II a:11
1921-1931
00182675
 (NAD)
SE
11343
A II a:12
1921-1931
00182676
 (NAD)
SE
11343
A II a:13
1931-1946
00182677
 (NAD)
SE
11343
A II a:2
1900-1911
00182666
 (NAD)
SE
11343
A II a:3
1900-1911
00182667
 (NAD)
SE
11343
A II a:4
1911-1921
00182668
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies