genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
10518
A I:2
C0006857
 (NAD)
SE
10518
A I:3
C0006858
 (NAD)
SE
10518
A I:4
C0006859
 (NAD)
SE
10518
C:1
C0006868
 (NAD)
SE
10518
L I a:1
C0006869
 (NAD)
SE
10523
A I:1
C0006870
 (NAD)
SE
10523
A I:10
C0006879
 (NAD)
SE
10523
A I:2
C0006871
 (NAD)
SE
10523
A I:3
C0006872
 (NAD)
SE
10523
A I:4
C0006873
 (NAD)
SE
10523
A I:9
C0006878
 (NAD)
SE
10523
B:1
C0006891
 (NAD)
SE
10523
C:1
C0006893
 (NAD)
SE
10523
C:2
C0006894
 (NAD)
SE
10523
C:3
C0006895
 (NAD)
SE
10523
C:4
C0006896
 (NAD)
SE
10523
E I:1
C0006898
 (NAD)
SE
10523
E I:2
C0006899
 (NAD)
SE
10525
A I:1
C0006901
 (NAD)
SE
10525
A I:10
C0006910
 (NAD)
SE
10525
A I:11
C0006911
 (NAD)
SE
10525
A I:2
C0006902
 (NAD)
SE
10525
A I:3
C0006903
 (NAD)
SE
10525
A I:4
C0006904
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies