genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13461
G:1
A0024188
 (NAD)
SE
13461
A I:1
C0070298
 (NAD)
SE
13461
A I:2
C0070299
 (NAD)
SE
13461
A I:3
C0070300
 (NAD)
SE
13461
A I:4
C0070301
 (NAD)
SE
13461
A I:5
C0070302
 (NAD)
SE
13461
A I:6
C0070303
 (NAD)
SE
13461
A I:7
C0070304
 (NAD)
SE
13461
A I:8
C0070305
 (NAD)
SE
13461
H II:7
C0070325
 (NAD)
SE
13461
H II:8
C0070326
 (NAD)
SE
13461
H II:9
C0070327
 (NAD)
SE
13461
H II:10
C0070328
 (NAD)
SE
13461
H II:11
C0070329
 (NAD)
SE
13461
H II:12
C0070330
 (NAD)
SE
13461
H II:13
C0070331
 (NAD)
SE
13461
H II:14
C0070332
 (NAD)
SE
13461
L I a:1
C0070333
 (NAD)
SE
13461
L I a:2
C0070334
 (NAD)
SE
13461
L I a:3
C0070335
 (NAD)
SE
13461
H II:6
C0070324
 (NAD)
SE
13461
H II:5
C0070323
 (NAD)
SE
13461
H II:4
C0070322
 (NAD)
SE
13461
H II:3
C0070321
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies