genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
00198
A II a:2
00090936
 (NAD)
SE
00198
A II a:1
80000721
 (NAD)
SE
00198
A II a:2
80000722
 (NAD)
SE
00198
A II a:4
80000724
 (NAD)
SE
00198
D I:1
80000733
 (NAD)
SE
00198
E I:4
80000734
 (NAD)
SE
00198
A I:1
C0016576
 (NAD)
SE
00198
A I:2
C0016577
 (NAD)
SE
00198
A I:3
C0016578
 (NAD)
SE
00198
A I:4
C0016579
 (NAD)
SE
00198
A I:5
C0016580
 (NAD)
SE
00198
A I:6
C0016581
 (NAD)
SE
00198
A I:7
C0016582
 (NAD)
SE
00198
A I:8
C0016583
 (NAD)
SE
00198
A I:9
C0016584
 (NAD)
SE
00198
A I:10
C0016585
 (NAD)
SE
00198
A I:11
C0016586
 (NAD)
SE
00198
A I:12
C0016587
 (NAD)
SE
00198
A I:13
C0016588
 (NAD)
SE
00198
A I:14
C0016589
 (NAD)
SE
00198
A I:15
C0016590
 (NAD)
SE
00198
A I:16
C0016591
 (NAD)
SE
00198
A I:17
C0016592
 (NAD)
SE
00198
B I:1
C0016593
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies