genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
420401
01:H 1 AA/2344
A0032183
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2386
A0032225
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2387
A0032226
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2388
A0032227
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2428
A0032267
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2429
A0032268
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2430
A0032269
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2460
A0032299
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2461
A0032300
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2467
A0032306
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2497
A0032336
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2498
A0032337
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2505
A0032344
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2541
A0032380
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2575
A0032414
 (NAD)
SE
420401
01:H 1 AA/2608
A0032447
 (NAD)
SE
00008
A I:24
C0035223
 (NAD)
SE
00046
A I:1
C0026765
 (NAD)
SE
00046
A I:2
C0026766
 (NAD)
SE
00046
A I:3
C0026767
 (NAD)
SE
00046
A I:4
C0026768
 (NAD)
SE
00046
A I:5
C0026769
 (NAD)
SE
00046
B I:1
C0026773
 (NAD)
SE
00046
C:1
C0026775
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies