Jöns Persson Krok  ‎(8-1670)‎
Kön: ManMan
      

Namn:
Jöns Persson Krok
Personliga fakta och detaljer
Vigd Hanna ‎(Okänt)‎ -
Helgård m. Per Olsson 1676 Tånga, Välinge


Källa: mtl

Visa detaljer om ...


Immediate Family  (8-1770)
Hanna ‎(Okänt)‎
1642 - 1724
Olof Jönsson
1674 - 1749


Anteckningar

Anteckning
Det finns två JPS i Tånga 1676. Tillnamnet belagt genom sannolika hustrun,men hon kallas möjligen 'Hanna Kroks' p.g.a. att hon är Pål Kroks dotter.Jmf också Jöns Persson Krok i Utvälinge.

Anteckning


Olof är Hannas son. Hannas hemvist på Tånga nr 1 antyder starkt atthennes man och Olofs far är Jöns Persson, som 1676 bor på den gården somsenare blev nr 1.Brita är vittne vid Olofs vigsel 1723 och gudmor till hans barn samma år.

View Notes for ...


Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Släktingar
Familj med Hanna ‎(Okänt)‎
Maka
Hanna ‎(Okänt)‎ ‎(8-385)‎
Född mellan 1642 och 1646
Död 21 December 1724 ‎(Ålder 82)‎ Capellet, Välinge

#1
Son
Olof Jönsson ‎(8-792)‎
Född mellan 1674 och 1683 32 Tånga, Välinge
Död 30 Juni 1749 ‎(Ålder 75)‎ Egrehuset, Välinge